Infolinia: +48 502 871 736

Kontakt

Tel
502 871 736
Godziny działania sklepu
24/7
Regulamin obowiązujący od 16.05.2018

Sklep internetowy Makadi.pl, działający pod adresem www.makadi.pl, prowadzony jest przez: Makadi Patryk Klepuszewski, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rumiankowej 54 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 8942436919, regon 020344497

 

Słowniczek:

 

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem http://www.makadi.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

 

Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

 

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

 

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub innych systemów płatności on- Line;

 

 

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

 

 

1.    Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.makadi.pl

 

2.    Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.makadi.pl.

 

3.    Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów. Złożenie zamówienia oznacza obowiązek zapłaty przez Klienta. Zapłatę za zamawiany towar należy uiścić w ciągu:

 

- 14 dni w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty za zamawiany towar lub

 

- 3 dni od momentu dostarczenia pod wskazany przez Klienta adres przesyłki płatnej przy odbiorze.

 

4.    W zamówieniu Klient dokonuje:

 

a.     wyboru zamawianych towarów

 

b.    oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

 

c.     wyboru sposobu płatności

 

            Faktura VAT wystawiana jest tylko na życzenie Klienta.

 

 

 

      II. Zmiany w zamówieniach

 

            Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.

 

            Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem sklep@makadi.pl lub telefonicznie pod numerem 0502 871 736 . Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie, będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.

 

            Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

 

    III. Ceny towarów

 

            Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

            Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

            Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

            Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest w sekcji "Wysyłka".

 

      IV. Czas realizacji zamówienia

 

            Oferowane towary zostaną wysłane w przeciągu 2 dni roboczych z wyjątkiem towarów przy których oznaczony jest inny termin realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 

            Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta.

 

            Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Polski:

 

 .      Sposoby i czas dostawy w Polsce:

 

·         Poczta Polska, przewidywany czas dostawy:

 

przesyłka priorytetowa 2 dni robocze,

 

przesyłka ekonomiczna 3-5 dni roboczych

 

Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych

 

·         firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 1 dzień roboczy

 

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

 

a.     Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej:

 

·         Poczta Polska: przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 10 dni roboczych,

 

·         firma kurierska: przewidywany czas dostawy 2-5 dni roboczych

 

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez pocztę lub firmę kurierską.

 

b.    Sposoby i deklarowany przez przewoźnika czas dostawy poza Unię Europejską:

 

·         Poczta Polska:

 

- przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 2-6 tygodni,

 

- przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 1-2 tygodnie,

 

- przesyłka kurierska POCZTEX, przewidywany czas dostawy 2-4 dni robocze.

 

Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską SA

 

            Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

 

 

        V. Formy płatności i nadpłaty

 

 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 

- płatność przy odbiorze w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procedury składania zamówienia przez Klienta,

 

- przelew elektroniczny, bankowy. Przy tych formach płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

 

            Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie przelewem za pośrednictwem operatora płatności.

 

            Klient może skorzystać z bonu promocyjnego lub zakupowego otrzymanego od Sklepu lub od innego Podmiotu, który dokona zakupu bonów dla swoich Klientów.

 

            W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 

            W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

 

            Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego w Sklepie jako nazwa konta Klienta (tzw login). Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

 

   Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.

 

 VI.  Reklamacje

 

            Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne . Oferowane towary są w pełni wartościowe o ile w treści oferty nie zastrzeżono inaczej. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu (Rękojmia). Sklep nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

 

            Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

 

            Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie (podstawa prawna Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r). Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

W takim przypadku Klient powinien zwrócić towar pod adresem sklepu:

 

MAKADI Patryk Klepuszewski

 

Rumiankowa 54

 

54-512 Wrocław

 

            Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub dokonał usunięcia wady.

 

Konsument może żądać usunięcia wady rzeczy na wolną od wad albo wymiany, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 

Sprzedający powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji w czasie 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, reklamacja zostaje uznana za zasadną.

 

Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi sprzedający.

 

            Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu rzeczy.

 

   VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

            Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć lub wysłać listownie na poniższy adres:

 

Makadi Patryk Klepuszewski

 

Rumiankowa 54, 

 

54-512 Wrocław

 

 

 

lub na adres e-mail sklep@makadi.pl lub makadi1@o2.pl.

 

 

Zwracany towar należy zwrócić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Koszt pakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi konsument.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracanego towaru. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 

 

Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38).

 

 

 

Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

 

- o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

 

 

 

VIII.        Dane osobowe

 

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu Makadi oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

2. Sklep przetwarza dane osobowe w celach: 

 

 

 

(1)    świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu www.makadi.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 

(2)    sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 

(3)    marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 

(4)    rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sklepu – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

 

(5)    wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką. 

 

4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

 

5.    Odbiorcami danych osobowych będą:

 

 (1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Sklepu w celu obsługi portalu www.makadi.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Sklepu,

 

(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów : Sendit S.A. -  podmiot świadczący usługi wysyłek przesyłek on-line, Poczta Polska S.A 

 

(3) podmioty będące prodcentami lub dystrybutorami zamawianych przez Klienta artykułów w przypadku bezpośredniej wysyłki do Klienta z pominięciem magazynu Sklepu

 

6.    Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

7.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sklepu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

IX. Warunki techniczne:

 

 

 

 

 

Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia

 

następujące, minimalne wymagania techniczne:

 

- Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

 

- Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

 

lub

 

- Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i

 

Cookies,

 

-oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

 

 

Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem

 

Klienta z Serwisu w celu:

 

1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie

 

Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

 

2. dostosowywania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,

 

3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu,

 

4. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 

 

 

Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam.

 

 

 

Połączenie telefoniczne z COK możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania

 

techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

 

 

 

W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.

 

 

 

X.        Postanowienia końcowe

 

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a MAKADI Patryk Klepuszewski

Rumiankowa 54 54-512 Wrocław.

 

Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym miejscowo Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

&

Powrót